Ce este ABONAMENTUL lunar cu servicii incluse oferit de catre SCF?

Închipuiţi-vă că puteţi avea propriul departament juridic, o echipă de oameni specializaţi in toate aspectele care ţin de lege şi de aplicarea ei şi care au grijă în permanenţă de compania dumneavoastră. Sunt partenerii pe care îi puteţi contacta oricând, îi puteţi chema în propriul birou sau care vă pot însoţi acolo unde aveţi nevoie de ei pentru a vă reprezenta interesele, pentru a vă apăra, pentru a vă ajuta în toate aspectele juridice ale afacerii dumneavoastră, asigurându-vă mereu sfaturile potrivite.

Aţi putea găsi rezolvarea tuturor problemelor specifice, bine şi repede, luându-vă aceste griji de pe cap, la un preţ corect şi previzibil. Nu-i aşa că sună bine?Este si real!

Mai mult, nu trebuie să ne alocaţi spaţiu, calculatoare sau alte resurse, pentru că nu vă suntem angajaţi.

Suntem o companie de specialişti, ale căror servicii va sunt puse la dispozitie pe baza unui abonament lunar cu servicii incluse.
 

Pe scurt, putem fi departamentul dumneavoastră juridic externalizat, Societatea Civila de Avocatură Seidner Coman şi Fuduli.

 

 

Cum funcţionează?

Colaborarea noastra începe cu o perioadă de evaluare de 1-3 luni, timp în care estimăm împreună volumul concret al asistenţei juridice de care aveţi nevoie, calculată ca medie lunară. În toată această perioadă, pe lângă evaluarea efectivă şi acomodarea concretă la nevoile dumneavoastră particulare de consultanţă juridică, veţi primi nemijlocit serviciile juridice necesare desfăşurării activităţii dumneavoastră curente. Valoarea abonamentului se stabileşte în funcţie de tipul, gradul de repetabilitate şi complexitatea serviciilor prestate. Şi în perioada de evaluare veţi beneficia de o reducere semnificativă a tarifării, în regim orar, dar şi de pachete de bonusuri ori alte facilităţi contractuale.

 

In cadrul abonamentului vom stabili lista serviciilor de consultanţă care intră în sfera contractului şi care sunt legate de activitatea dumneavoastră curentă. Indiferent de situaţiile concrete sau de complexitatea problemelor tratate în cadrul oferit de această listă, costul abonamentului rămâne constant. Se evită astfel suspiciuni legate de supratarifare ori grijile dumneavoastră privind nivelul de eficienţa al muncii prestate de noi sau analiza utilităţii serviciilor facturate. Condiţiile financiare iniţiale ale parteneriatului se păstrează în timp, fiind reevaluate doar în cazul unor modificări de obiect ori structură în activitatea pe care o desfăşurăm pentru dumneavoastră.

 

Avantajul abonamentului este aşadar reciproc, aducând cu sine beneficiile unui tarif lunar predeterminat, care generează creşterea calităţii serviciilor oferite, implicare şi premisele unei colaborări de lungă durată, benefică afacerilor.

 

 

Cui se adresează?

Sistemul propus se adresează companiilor mijlocii dar şi mari care au nevoie de servicii de calitate, cu răspuns rapid la solicitări şi costuri previzibile pe termen mediu şi lung. Este o alternativă transparentă şi viabilă la parteneriatele clasice care nu performează conform aşteptărilor când avem în vedere parametri precum viteza de comunicare, operativitatea, acurateţea, disponibilitatea, proactivitatea, competenţa, eficacitatea.

 

Această abordare ne obligă, în calitate de prestatori să ne concentrăm asupra rezultatelor şi nu asupra volumului serviciilor prestate. În consecinţă, acest tip de colaborare se adresează companiilor care doresc să beneficieze din plin de serviciile pe care le oferim în cadrul sistemului propus şi agreat.

 

 

Avantaje

 

  • Aveţi acces rapid, eficient şi direct la competenţele juridice de care aveţi nevoie, fiecare cerere fiind rezolvată în cel mai scurt timp posibil. Beneficiaţi de servicii adaptate nevoilor concrete ale companiei dumneavoastră, prestate de profesionişti cu experienţă care cunosc bine industria din care faceţi parte şi tratează fiecare situaţie conform particularităţilor şi detaliilor specifice.

Economisiţi timp!
 

  • Puteţi bugeta pe termen lung asistenţa juridică, bazându-vă pe previzibilitatea cheltuielilor în cadrul abonamentului cu valoare fixă. Astfel, chiar dacă volumul lunar de activitate de consultanţă juridică variază, în limitele predeterminate în perioada de probă, costul abonamentului este net inferior sistemului de tarifare orară.

Economisiţi bani!
 

În concluzie, faţă de colaborarea bazată pe solicitări tarifate orar, cadrul oferit de abonamentul lunar cu servicii incluse vă asigură permanent alături o echipă care rezolvă pro-activ toate problemele de ordin juridic. Beneficiaţi astfel de iniţiativă, prevenţie şi de o tratare în ansamblu a problemelor, luând în calcul o colaborare de lungă durată.